PBH Derneği’ne Üye Ol

Diyaliz tedavisi gereken polikistik böbrek hastalarında hangi diyaliz yöntemi daha uygundur?

İleri derecede böbrek yetersizliği gelişen hastalarda, hemodiyaliz veya periton diyalizi tedavileri uygulanabilir. Kistler nedeniyle böbrekleri ve karaciğeri çok büyük olan hastalarda bazen periton diyalizinin uygulanmasında sorunlar olabilir. Diyaliz tedavileri dışında böbrek nakli de başarı ile uygulanmaktadır.